Tài khoản

Để quản lý tài khoản bạn sử dụng menu tài khoản tại góc bên phải màn hình

Trong đó:

  • Hồ sơ: thông tin tài khoản & quà tặng dành cho bạn

  • Giới thiệu bạn bè: nhận link giới thiệu và hưởng 25% hoa hồng từ bạn bè

  • Đăng ký VIP: nâng cấp gói dịch vụ cao hơn

  • Đăng xuất: thoát khỏi hệ thống

Last updated