Hướng dẫn tạo coupon code

Tạo mã coupon code

Khi bạn giới thiệu bạn bè sử dụng aiktp, bạn bè của bạn có thể sử dụng mã coupon code do bạn tạo ra để giảm giá thanh toán. Mỗi tại khoản Affiliate có thể tạo nhiều mã coupon code

Chú ý là: Giá chỉ giảm cho lần thanh toán đầu tiên.

Để tạo coupon code bạn bấm vào link https://aiktp.com/referral-coupon

Tại trang tạo coupon code. Bạn tiến hành như sau:

  • Ghi vào 1 dãy số (hoặc chữ) làm mã coupon code của bạn. Giới hạn là 30 ký tự

  • Chọn mức độ giảm giá cho người được giới thiệu.

Ví dụ bạn chọn giảm 10%. Khách hàng áp mã lần đầu sẽ được giảm 10% giá thanh toán.

Sử dụng mã coupon

Để sử dụng mã coupon, người được giới thiệu khi thanh toán sẽ thấy như sau

Người được giới thiệu chỉ cần điền mã sẽ được giảm số tiền thanh toán.

Chú ý: chỉ khi bạn tạo mã coupon code, thì những người được giới thiệu của bạn mới có thể thấy ô coupon code. Nếu bạn không tạo sẽ không thấy ô này

Last updated