Image CDN (cloudinary)

Miễn phí 25GB store + 25GB transfer + không cần cài đặt sub domain

cloudinary.com là một image cdn store có ưu điểm: cung cấp miễn phí 25GB chứa hình ảnh (khoảng 100.000 ảnh) và 25 GB Bandwidth.

Ngoài ra cloudinary dễ sử dụng, trong trường hợp bạn không cần cài đặt sub domain cho image thì cloudinary là lựa chọn phù hợp cho bạn. Trường hợp bạn muốn dùng sub domain cho image thì nên sử dụng Image CDN Tebi store.

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng cloudinary.com

Bấm vào link sau để đăng ký cloudinary.com

Sử dụng email của bạn hoặc Sign Up With Google để đăng ký 1 tài khoản.

Sau khi bấm vào email để xác minh đăng ký, tiếp đến màn hình hiện ra hỏi bạn định dùng nó làm gì. Bạn có thể chọn 1 trong 2 phương án đều được

Sau khi đăng nhập vào tài khoản. Bấm vào Dashboard

Tại màn hình Dashboard, bạn sẽ thấy 3 thông tin Cloud Name, API KeyAPI Secret. Copy 3 thông tin này để đán vào aiktp là hoàn tất

Copy 3 thông tin và dán vào các trường tương ứng trên popup của aiktp.com

Sau khi dán vào bấm nút "Check Bucket"

Hệ thống sẽ tiến hành upload thử nghiệm 1 file ảnh chứa mã xác minh, bạn xem và điền mã code

Và bấm nút Save Bucket để hoàn tất lưu cloudinary CDN.

Last updated