Viết bài theo Outline

Là tính năng giúp bạn viết bài chính xác hơn, đúng với mục tiêu của bạn mong muốn. Trong tính năng này, hệ thống cũng tích hợp sẵn khả năng AI gợi ý cho bạn outline, giúp cho bạn lên outline nhanh chóng và dễ dàng hơn

Last updated