Tùy chỉnh số từ bài viết

Hướng dẫn tùy chỉnh số từ bài viết, cách viết bài 1,000 hoặc 2,000 từ bằng aiktp

Giống như 1 người viết content, bạn không thể quy định số từ của bài viết, tuy nhiên bạn có thể điều chỉnh độ dài tương đối của bài viết khi viết bằng aiktp một cách đơn giản và dễ dàng.

Điều chỉnh độ dài bàng cách thay đổi số lượng outline

Mỗi outline tương ứng với một heading (H2) trong bài viết, AI sẽ viết khoảng 300 - 400 từ cho mỗi Outline. Vì thế nếu một bài viết có 10 heading, AI sẽ viết khoảng 2.500 - 3.000 từ.

Nếu bạn muốn một bài viết tầm 1,000 từ, bạn chỉ cần yêu cầu AI viết khoảng 4,5 heading là đủ.

Để điều chỉnh số lượng Outline, bạn thực hiện như sau:

Trong màn hình outline, bạn chỉ cần bỏ đi (hoặc thêm vào) các ý không phù hợp với từ khóa mục tiêu của bạn.

  • Nếu bạn muốn bài dài tầm 1,000 từ: bạn giữ khoảng 4,5 outline

  • Nếu bạn muốn bài dài khoảng 1,500 từ: bạn giữ khoảng 7,8 outline

  • Nếu bạn muốn bài dài khoảng trên 2,000 từ: bạn giữ khoảng 10 outline.

Không sử dụng Outline

Trong trường hợp bạn không sử dụng Outline, AI sẽ tập trung vào từ khóa của bài viết. Các outline khi viết bài sinh ra tự động tuân theo từ khóa chính và từ khóa phụ của bài.

Để tắt tính năng tạo Outline, tập trung vào từ khóa, bạn chọn Option như sau:

Khi đó AI sẽ tập trung viết xoay quanh từ khóa chính và từ khóa phụ của bạn. Thông thường độ dài bài viết sẽ như sau:

  • Nếu bạn input chỉ có 1 từ khóa chính: bài viết khoảng 1000 từ

  • Nếu bạn input 1 từ khóa chính và 2,3 từ khóa phụ: bài viết khoảng 1,200 từ

  • Nếu bạn input 1 từ khóa chính và 4,5 từ khóa phụ: bài viết khoảng 1,500 từ

Cách viết bài khoảng 1,000 từ

Như đã trình bày ở trên, để viết bài khoảng 1,000 từ bạn có thể sử dụng 2 cách sau:

  • Không sử dụng outline khi viết bài.

  • Hoặc nếu sử dụng outline thì sử dụng 4,5 outline khi viết bài.

Cụ thể trong trường hợp bạn sử dụng chế độ Viết theo từ khóa https://aiktp.com/write-step-1-keywords

Bạn sẽ cấu hình như sau

Chọn tùy chỉnh outline (heading) chế độ: Auto - Tự động - AI tự đưa ra quyết dịnh.

Trong trường hợp bạn sử đụng chế độ viết thông minh https://aiktp.com/write-step-1-ai

Bạn chọn Không cần dàn ý, viết theo từ khóa.

Khi đó AI sẽ tập trung viết xoay quanh từ khóa chính và từ khóa phụ của bạn.

Một số lưu ý

Heading liệt kê thường dài hơn heading thông thường

Tùy theo yêu cầu của Heading mà nội dung của heading có thể có độ dài ngắn khác nhau. Ví dụ:

  • 1 heading có yêu cầu 10 điểm vui chơi đẹp nhất tại HCM chắc chắn sẽ dài hơn 1 heading có yêu cầu Điểm vui chơi đẹp nhất tại Hồ Chí Minh

Thông thường các heading có yêu cầu liệt kê: top 10, top 5, recomment 5 điểm ... sẽ có chiều dài nhiều hơn heading thông thường.

Viết dài hay ngắn thì được Google ưu tiên hơn

Theo các tài liệu từ Google, thì Google không ưu tiên dài hay ngắn mà ưu tiên tính hữu ích của nội dung. Ý nghĩa là nội dung mang lại giá trị gì đó cho người dùng. Nếu viết ngắn nhưng giải quyết được vấn đề của người dùng thì vẫn tốt hơn viết dài. Tuy nhiên nhu cầu của người dùng là phong phú, có thể 1 nhóm người dùng được giải quyết bởi heading A, nhưng 1 nhóm khác giải quyết bởi heading B. Nên việc chọn lựa dài hay ngắn phụ thuộc vào từ khóa và chiến lược SEO của bạn.

Last updated