Thêm website - Medium

Hướng dẫn thêm website sử dụng Medium vào aiktp.com

Để thêm profile post bài thuộc nền tảng Medium vào AIKTP, bạn truy cập menu AIKTP -> Website hoặc bấm nhanh bằng link https://aiktp.com/websites

Sau đó bạn bấm nút "Add Website", tại popup hiện lên bạn chọn nền tảng Medium

Sau khi bạn bấm nút "Next", AIKTP sẽ hỏi bạn thông tin Medium Token như sau:

Để lấy Intergation Token bạn login vào Medium -> Security and Apps hoặc bấm link https://medium.com/me/settings/security

Sau đó bạn kéo xuống dưới, bấm vào dòng chữ Integration Tokens

Sau khi bấm vào nút Integration Tokens, một popup sẽ hiện ra.

Tại popup bạn điền Description và bấm Get Token

Sau khi Get Token, bạn sẽ có 1 dãy số như sau:

Bạn copy dãy số này, và điền ngược về popup của AIKTP

Sau đó bạn bấm nút Verify. Hệ thống sẽ kiểm tra và hiện ra profile của Medium bạn đang lấy token.

Kiểm tra lại đúng profile, bạn bấm "Save" để hoàn tất quá trình thêm medium vào

Last updated