Instant Indexing

Tính năng Instant Indexing của AIKTP cho phép Index bài viết ngay sau khi đăng tải

Tính năng Instant Indexing kích hoạt ngay sau khi bạn đăng bài lên website hoàn tất.

Bạn có thể xem giới thiệu và công đụng của tính năng Index nhanh

Để sử dụng tính năng Instant Indexing, chỉ cần bấm vào Request, AIKTP sẽ yêu cầu Google Index link của bạn.

Cách cài đặt Instant Index

Instant index là một phần mở rộng của Bulk Index. Sau khi bạn cài đặt Bulk Index, Hệ thống sẽ tự đồng bộ Link, Domain và App cho bạn

Ngay khi bạn đăng bài hệ thống sẽ tiến hành yêu cầu Google Index cho bạn.

Vì thế để cài đặt Instant Index, bạn chỉ cần cài đặt Bulk Index. Xem hướng dẫn cài đặt Bulk Index

Những lỗi gặp phải khi Instant Index

Nếu bạn chưa cài đặt Bulk Index hoặc chưa thêm Google Index Project bạn sẽ nhận thông báo lỗi

Nếu gặp lỗi này hãy xem video hướng dẫn cài đặt Bulk Index và làm theo nhé

Last updated