Thêm website - LinkedIn

Hướng dẫn thêm website sử dụng LinkedIn vào aiktp.com

Để thêm profile post bài thuộc nền tảng LinkedIn vào AIKTP, bạn truy cập menu AIKTP -> Website hoặc bấm nhanh bằng link https://aiktp.com/websites

Sau đó bạn bấm nút "Add Website", tại popup hiện lên bạn chọn nền tảng LinkedIn

Sau đó bấm "Next" để tiến hành thêm LinkedIn

Chú ý: LinkedIn chỉ cho phép đăng bài từ ứng dụng lên Page. Bạn không thể đăng lên trang cá nhân. Vì thế bạn cần tạo ra 2 thứ: App và Page.

  • App của LinkedIn giống với app của Facebook App.

  • Page của LinkedIn giống như page của Facebook Fanpage

Hướng dẫn tạo LinkedIn App

Để tạo LinkedIn App, bạn truy cập vào https://developer.linkedin.com/ và bấm Create App

Điền các thông tin của App

Trong trường hợp bạn chưa có LinkedIn Page, bạn cần tạo ra 1 LinkedIn Page. Nếu đã có LinkedIn Page bạn chỉ cần cung cấp URL của page

Sau khi tạo xong app, bạn cần yêu cầu quyền Share on LinkedIn bằng cách bấm vào nút Request Access

Sau khi yêu cầu quyền Share on LinkedIn, cho phép bạn đăng bài vào LinkedIn page.

Sau khi hoàn tất yêu cầu cấp quyền, bạn bấm vào tab Auth, và icon chiếc bút

Tại mục "Authorized redirect URLs for your app" bạn điền vào 2 link sau:

// 2 link sau
https://aiktp.com/callback/linkedin.php
https://www.linkedin.com/developers/tools/oauth/redirect

Kết quả sau khi thêm như sau:

Tiếp tục bạn cần tạo ra Token bằng cách bấm vào link OAuth 2.0 Tools

Tại màn hình tiếp theo, bấm nút Create Token

Tiếp tục, bấm chọn vào Select Scopes: w_member_social và bấm Request Token

Tiếp tục, LinkedIn sẽ yêu cầu bạn login và xác nhận

Bấm vào nút Allow để xác nhận

Sau khi xác nhận, bạn sẽ nhận được token, copy token này để bỏ ngược về aiktp.com

Quay lại màn hình của AIKTP (https://aiktp.com/websites) dán token vào ô Access Token.

Ngoài access token, bạn cần thêm LinkedIn Company URL là URL Company lúc bạn tạo app

Sau đó bấm nút Verify để kiểm tra và xác nhận quyền đăng bài.

Theo quy định của LinkedIn, Access Token sẽ hết hạn sau 60 ngày, vì thế sau 60 ngày bạn cần tạo lại Access token.

Chỉ cần tạo lại Access Token, không cần tạo lại App.

Last updated