Hình ảnh

Thêm hình ảnh vào bài viết bằng AI

Khi thực hiện bài viết, nếu bạn chọn tạo hình ảnh AI sẽ cố gắng tạo ra 4,5 hình ảnh cho bạn

Các loại hình ảnh được aikpt.com hỗ trợ

Sử dụng AI tạo hình ảnh

Phương án tạo hình ảnh này hoàn toàn dựa vào AI. Vì thế nếu từ khóa của bạn quá mơ hồ AI sẽ tạo ra những hình ảnh mơ hồ, không phù hợp

Phương án này phù hợp với các món ăn, khung cảnh ...

Phương án này không phù hợp với các thuật ngữ, công thức, yêu cầu phức tạp.

Hình ảnh từ Shutter Stock

Phương án này được đánh giá cao trong việc tìm hình ảnh phù hợp với nội dung của bạn.

Hệ thống tìm hình ảnh từ Shutter Stock cho bạn. Đây là những hình ảnh từ shutter stock nên có thể có watermark của Shutter Stock.

Phương án này tìm hình đúng với hơn 80% yêu cầu của hầu hết khách hàng

Hình ảnh từ Yandex

Phương án này sử dụng bộ máy tìm kiếm của Yandex để tìm hình ảnh. Đây là những hình ảnh trùng lặp từ các website khác và có thể bị bản quyền.

Phương án này tìm hình ảnh đúng với hơn 90% yêu cầu của hầu hết khách hàng

Last updated