Tiện ích - aiktp cho WP

Tiện ích aiktp giúp bạn đồng bộ nội dung giữa website aiktp.com với Wordpress của bạn.

Cài đặt tiện ích AIKTP vào WordPress

Để cài đặt tiện ích AIKTP vào Wordpress, bạn cần tải plugin về máy

Sau khi tải về máy, truy cập vào Admin WordPress của bạn, tại mục Plugin (Tiện ích)

Bạn bấm vào nút "Add New" để upload file vừa tải về

Trong trường hợp bạn đã cài 1 phiên bản khác của plugin, sẽ có 1 thông báo hỏi bạn có cho cài đè không. Bạn bấm nút cho phép như hình

Sau đó WordPress sẽ cài plugin này, bạn nhận thông báo này là hoàn tất

Sử dụng tiện ích AIKTP

Tiện ích này sau khi được cài đặt bạn có thể cấu hình các tính năng đồng bộ bài giữa aiktp.com và wordpress của bạn.

Sau khi cài đặt tiện ích, bạn sẽ thấy một menu nằm trên menu trái của WordPress Admin.

Khi bấm vào bạn có thể cấu hình được:

Thông tin cấu hình gồm:

  • Token key: token đồng bộ giữa aiktp và website của bạn

  • Author: tác giả bài đăng

  • Category: chuyên mục sẽ đăng vào

Chú ý

Trong trường hợp lỗi không thấy Token Key bạn cần vào Settings => Permalinks và chọn Post Name

Last updated