Thêm website - Haravan

Hướng dẫn thêm website của nền tảng haravan vào aiktp

Tại màn hình thêm website, chọn Haravan

Tại màn hình AIKTP tiếp theo, bạn cần điền 2 thông tin: Store URL và App Token.

Quay trở lại phần quản lý của HARAVAN

Mục Store URL chính là đường dẫn cửa hàng của bạn. Chú ý chọn URL như hình

Tiếp đến để lấy App Token, bạn quay trở lại haravan.com

Bấm vào menu Ứng Dúng, Tại menu Ứng Dụng, bấm vào nút "Ứng Dụng Riêng" Hoặc bạn có thể bấm nhanh bằng URL: https://myharavan.com/admin/apps/private

Bấm nút "Tạo Ứng Dụng Riêng"

Điền tên ứng dụng "aiktp" và chọn quyền Đọc Và Ghi cho mục "Bài Viết, Blog, Bình Luận ..."

Sau đó bạn bấm "Tạo ứng dụng riêng" chú ý các quyền như hình.

Sau khi xác nhận ứng dụng riêng, bạn sẽ thấy 1 ô "Token"

Copy Token này đán vào mục thêm website của aiktp như hình

Sau đó bạn bấm nút "Verify" để hệ thống xác nhận rồi bấm "Save" để hoàn tất.

Last updated