Hướng dẫn allow IP

Trường hợp website bạn sử dụng plugin Security, hướng dẫn cho phép IP

Trong trường hợp website bạn sử dụng tính năng bảo mật (Security), bạn vui lòng xem hướng dẫn sau.

Trường hợp 1: bạn sử dụng Cloudflare để bảo mật.

Nếu website bạn sử dụng cloudflare, bạn truy cập vào tài khoản cloudflare, chọn mục Security và bấm chọn WAF

Sau đó chọn Tools

Tiếp tục bạn điền 2 IP sau như hình và bấm nút Add:

IP 1: 69.161.221.123

IP 2: 69.161.221.173

Sau khi add 2 IP này, bạn quay lại aiktp và có thể thử thêm website lại.

Trường hợp 2: bạn sử dụng plugin Security để bảo mật

2.1 Plugin iThemes Security

Bạn bấm vào mục Setting và chọn Global Settings như hình

Tiếp bạn điền 2 IP vào ô White List và bấm Add my current IP to the white list là hoàn tất

IP 1: 202.61.243.165

IP 2: 34.159.163.71

2.1 Plugin iThemes Security

Last updated