Image CDN

Giải pháp lưu trữ hình ảnh dễ dàng, không cần mua thêm dung lượng đĩa. Ngoài ra còn giúp giảm tải server và cải thiện tốc độ load ảnh

Hiện tại aiktp hỗ trợ các CDN sau

Tebi.io

Tebi cung cấp Image store và CDN với tốc độ khá nhanh, gói miễn phí cho phép bạn tải lên 25GB hình ảnh và 25GB bandwidth mỗi tháng. Ngoài ra Tebi còn cho phép thêm domain của bạn làm CDN, giúp dễ SEO hình ảnh hơn.

Hướng dẫn cấu hình Tebi

ImageKit.io

Imagekit.io cũng là 1 image store và CDN, gói miễn phí bạn upload 20GB hình ảnh vào 20GB bandwidth mỗi tháng. ImageKit không cần trỏ custom domain vẫn có thể dùng được, vì thế nó là lựa chọn dễ dàng tiếp cận cho mọi người

Hướng dẫn cấu hình ImageKit

cloudinary.com

cloudinary.com cũng là 1 image store và CDN, nó hoàn toàn tương tự imageKit, gói miễn phí bạn upload 25GB hình ảnh vào 25GB bandwidth mỗi tháng. cloudinary cũng không cần trỏ custom domain vẫn có thể dùng được, chỉ cần đăng ký là có thể dùng

Hướng dẫn cấu hình cloudinary

Last updated