Sửa bài

Sửa chữa, edit bài viết bằng sự hỗ trợ mạnh mẽ của trợ lý AI

Từ danh sách từ khóa, bạn bấm vào Edit Post để sửa bài

Tại màn hình sửa bài, bạn có thể hiệu chỉnh nội dung trước khi đăng lên website của bạn

Để kích hoạt công cụ AI hỗ trợ, bạn cần tô đậm 1 vài từ. Sau khi tô đậm bạn sẽ thấy 1 thanh công cụ phía trên từ khóa đó:

  • Find video: giúp bạn tìm nhanh video từ Youtube liên quan đến cụm từ

  • Find Image: tìm hình ảnh liên quan đến cụm từ

  • Shutter Stock: tìm hình ảnh từ shutter stock

  • Explain: Ai sẽ viết tiếp nội dung liên quan đến từ khóa bạn chọn.

Sau khi sửa bài nhớ bấm nút: Save ở phía dưới để lưu lại

Trong trường hợp bạn thấy bài viết đã hoàn chỉnh và muốn đăng tải lên website chọn nút "Publish" để đăng bài

Last updated