Viết bài theo từ khóa

Hướng dẫn viết bài theo từ khóa

Là tính năng cơ bản, tiện dụng, bạn chỉ cần cung cấp 1 vài từ khóa là AI có thể viết đầy đủ một bài cho bạn. Sau khi viết xong, bạn có thể hiệu chỉnh, thêm hình ảnh, viết tiếp nội dung còn thiếu dễ dàng nhờ sự trợ giúp từ AI

Last updated