Thêm website

Hướng dẫn thêm website vào hệ thống aiktp.com

Để thêm website vào aiktp, bạn bấm vào menu "Trang Web"

Sau đó bấm vào nút "Add Website"

Một popup hiện ra, bạn bấm vào nút bấm để chọn platform muốn thêm vào AIKTP

AIKTP tích hợp các platform sau:

WordPress: những website được xây dựng dựa trên source code của wordpress.org. Bạn cần có quyền upload plugin (tiện ích) của aiktp để sử dụng

Haravan: website được xây dựng trên nền tảng haravan.com

Sapo: website được xây dựng trên nền tảng sapo.vn

Shopify: website được xây dựng trên nền tãng shopify.com

Last updated