So sánh các model rewrite

So sánh các model free và vip khi rewrite văn bản.

Khi bạn sử dụng tính năng rewrite lại đoạn văn tại link https://aiktp.com/vi/viet-lai-doan-van

Bạn sẽ thấy có nhiều model AI được AIKTP cung cấp, trong đó chia làm 2 loại Free và VIP.

 • Loại Free ưu tiên rewrite các đoạn văn ngắn dưới 300 từ

 • Loại VIP có thể rewrite các đoạn văn dài hơn 300 từ.

Demo model AI rewrite và kết quả của chúng:

Nội dung gốc dùng để kiểm tra

AIKTP - Công cụ viết bài bằng AI Aiktp.com là công cụ viết bài bằng AI sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), để tạo bài viết dài, chuẩn SEO, mỗi bài viết có 1.000 - 1.500 từ. AIktp viết nội dung Tiếng Việt đúng ngữ pháp, ngữ điệu, nhanh chóng và dễ dàng, chỉ cần cung cấp từ khóa hoặc dàn ý là bạn sẽ có bài viết trong 2 phút.

Mục tiêu của công cụ AIKTP là giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền bạc, đạt xếp hạng cao hơn

Dưới đây là danh sách kết quả khi rewrite bằng các model AI khác nhau với cùng nội dung như trên

Model Google Gemma (Free)

AIKTP - Công cụ viết bài thông minh

Aiktpcom là công cụ viết bài dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), giúp bạn tạo ra những bài viết dài, tốt SEO với độ dài từ 1000 đến 1500 từ. AIktp viết nội dung tiếng Việt một cách chính xác về ngữ pháp và ngữ điệu, nhanh chóng và dễ dàng. Bạn chỉ cần cung cấp từ khóa hoặc dàn ý là sẽ có ngay bài viết hoàn chỉnh trong 2 phút.

Công cụ AIKTP có mục tiêu giúp bạn:

 • Tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

 • Đạt được xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm.

 • Tạo nội dung chất lượng cao cho website, blog hoặc SNS.

Model ChatGPT - Small (Free)

Công cụ viết bài AIKTP giúp bạn viết bài dài, chuẩn SEO với nhanh chóng, dễ dàng chỉ cần cung cấp từ khóa hoặc dàn ý. Nó sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tạo ra nội dung Tiếng Việt đúng ngữ pháp, ngữ điệu. Mục tiêu của công cụ này là giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc, đạt xếp hạng cao hơn.

Model MistralAI (Free)

AIKTP là một công cụ viết bài bằng AI sử dụng trí tuệ nhân tạo, cho phép bạn tạo ra bài viết dài, đầy đủ SEO (Search Engine Optimization) với giao diện dễ sử dụng. AIKTP viết ra hàng trăm hoặc trăm từ khi cập nhật mới theo ngữ pháp tiếng Việt đáng tin cậy và nhanh chóng. Để inpput, hãy cung cấp một vài từ khóa hoặc một dây thoughts (dân y). Sau 2 phút qua, bạn sẽ có bài viết hoàn chỉnh để xuât bài online.

Mục tiêu của AIKTP là giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí và tăng lên hạng mức cao hơn.

Model Meta Llamma (Free)

AIKTP: Công cụ viết bài bằng AI

 • AIKTP là công cụ viết bài bằng trí tuệ nhân tạo AI, giúp tạo ra bài viết dài, chuẩn SEO trong 2 phút.

 • Chỉ cần cung cấp từ khóa hoặc dàn ý, AIKTP sẽ viết nội dung Tiếng Việt đúng ngữ pháp, ngữ điệu.

 • AIKTP giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền bạc và đạt xếp hạng cao hơn.

Mục tiêu của công cụ AIKTP

 • Giúp bạn tiết kiệm thời gian: chỉ cần cung cấp thông tin, AIKTP sẽ viết bài trong 2 phút.

 • Giúp bạn tiết kiệm tiền bạc: không cần thuê người viết bài hay chi phí cao.

 • Đạt xếp hạng cao hơn: AIKTP viết bài chuẩn SEO, giúp bài viết của bạn được tìm kiếm và xếp hạng cao hơn.

Google Bard - Old Version (Version 1.0 Pro) - VIP

AIKTP - Công cụ viết bài thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo AIktpcom là công cụ viết bài sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tạo ra các bài viết dài, chuẩn SEO từ 1000 đến 1500 từ. Với AIktp, bạn sẽ có nội dung tiếng Việt chính xác về ngữ pháp và ngữ điệu một cách nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ cần cung cấp từ khóa hoặc ý tưởng, bạn sẽ có ngay bài viết trong vòng 2 phút.

Mục tiêu của AIKTP là giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiền bạc và đạt được xếp hạng cao hơn.

ChatGPT - VIP

AIKTP - Công cụ viết bài thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo

Aiktpcom là công cụ viết bài thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tạo ra các bài viết dài, chuẩn SEO từ 1000 đến 1500 từ. Aiktp viết nội dung Tiếng Việt đúng ngữ pháp, ngữ điệu một cách nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ cần cung cấp từ khóa hoặc ý tưởng, bạn sẽ có ngay bài viết trong vòng 2 phút.

Mục tiêu của công cụ AIKTP là giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí và đạt được xếp hạng cao hơn trên các công cụ tìm kiếm.

Last updated