Image CDN (imagekit)

Miễn phí 20GB - Dễ dàng cài đặt - Cho phép chọn khu vực CDN

imagekit.co là một image cdn store có ưu điểm: cung cấp miễn phí 20GB chứa hình ảnh (khoảng 100.000 ảnh) và 20 GB Bandwidth mỗi tháng.

Ngoài ra khi đăng ký imagekit còn cho phép chọn vị trí của CDN, bạn có thể chọn vị trí gần với quốc gia của mình để tốc độ tải ảnh nhanh hơn

Tương tự cloudinary, imagekit khá dễ đăng ký và sử dụng sử dụng, trong trường hợp bạn không cần cài đặt sub domain cho image thì cloudinary là lựa chọn phù hợp cho bạn.

Trường hợp bạn muốn dùng sub domain cho image thì nên sử dụng Image CDN Tebi store.

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng cloudinary.com

Bấm vào link sau để đăng ký https://imagekit.io/

Sử dụng email của bạn hoặc Sign Up With Google để đăng ký 1 tài khoản. Nếu sử dụng email đăng ký, hệ thống sẽ gửi cho bạn 1 đường link vào email. Sau khi bấm vào link xác nhận trong email bạn sẽ thấy màn hình chọn khu vực

Tại màn hình chọn khu vực, bạn có thể chọn vị trí CDN gần với quốc gia của bạn để tốc độ tải nhanh hơn.

Sau khi chọn vị trí CDN, bạn bấm vào menu Developer Options bên trái

Tại màn hình Developer Options bạn chú ý 3 thông tin: ImagekitID, Public Key và Private Key

Bạn copy 3 thông tin này và dán vào popup tại aiktp.com

Sau đó bấm nút check Bucket hệ thống sẽ tự động upload 1 hình ảnh chứa mã code lên CDN của bạn.

Bạn điền mã code này vào và bấm nút Save Bucket để hoàn tất

Last updated