Thêm website - Ghost

Hướng dẫn thêm website sử dụng CMS Ghost.org vào AIKTP

Để thêm website thuộc nền tảng Ghost vào AIKTP, bạn truy cập menu AIKTP -> Website hoặc bấm nhanh bằng link https://aiktp.com/websites

Sau đó bạn bấm nút "Add Website", tại popup hiện lên bạn chọn nền tảng Ghost.org

Sau khi bạn bấm nút "Next", AIKTP sẽ hỏi bạn 3 thông tin sau:

Để lấy 3 thông tin này, bạn mở trang quản trị Ghost của bạn. Bấm vào Icon Setting bên góc trái phía dưới màn hình

Tại trang setting. Bạn kéo xuống chọn mục "Intergrations"

Sau đó bạn chọn "Add Custom Integration"

Sau khi bấm nút Add Custom Integration, bạn điền tên vào, chẳng hạn "AIKTP - API"

Sau khi thêm tên và bấm nút "Add" bạn sẽ nhận được thông tin:

Quay trở lại trang AIKTP https://aiktp.com/websites bạn điền 3 thông tin này vào

Bấm nút "Verify" sau đó "Save" để hoàn tất quá trình thêm Ghost vào AIKTP

Last updated