Quản lý từ khóa

Quản lý tất cả từ khóa của bạn trong một trang

Để quản lý từ khóa, bạn sử dụng menu "Từ khóa" tại trên Top Menu

Tại trang Từ khóa, bạn sẽ thấy một bảng thông tin như sau

(1) Thêm từ khóa

Sử dụng tác vụ này để thêm từ khóa. Bước này gần giống như bước "Từ khóa", Tuy nhiên bạn có thể thêm nhiều từ khóa một lúc

  • Chú ý mỗi dòng bạn thêm sẽ được viết thành một bài

  • Trong một dòng bạn có thể dùng đấu phẩy "," để phân tách các từ khóa tương tự nhau. Việc này giúp bài viết chi tiết hơn.

(2) Tác vụ

Tại mục số 2 là những tác vụ chính trên từ khóa để yêu cầu AI thực hiện gồm:

  • Write: yêu cầu AI viết bài

  • Schedule: đang lên lịch viết bài

  • Writing: đang viết bài.

  • Edit Post: sửa chữa bài đã viết xong

Bulk Write

Nếu bạn muốn AI viết nhiều bài cùng 1 lúc, chọn vào từng từ khóa muốn AI viết và bấm Bulk Write

Trong trường hợp gói của bạn nhiều hơn số bài cho phép, AI sẽ lên lịch viết toàn bộ. Trường hợp còn lại sẽ có thông báo để bạn giảm số lượng từ khóa chọn đúng bằng số lượng còn lại trong gói dịch vụ của bạn.

Lọc theo thời gian

Bạn có thể lọc theo thời gian Viết bài hoặc đăng bài để quản lý từ khóa dễ dàng hơn.

(3) Sửa chữa từ khóa

Bạn có thể bấm vào từ khóa (màu xanh) để sửa chữa trước khi yêu cầu AI viết.

(4) Sửa chữa bài viết

Sau khi AI viết bài xong, bạn bấm vào nút Edit Post để sửa chữa và đăng bài lên website của bạn

Last updated