Blogger App

Sử dụng blogger App để cấp quyền tạo và đăng bài lên blogger.com

Để thực hiện đăng bài lên blogger, bạn cần tạo ra ít nhất 1 project để cấp quyền đăng bài. Quy trình tạo project gồm 2 bước: tạo project và cấp quyền.

Một project blogger có thể đăng lên nhiều website bạn tạo trong blogger.com

Hướng dẫn tạo project

Truy cập vào Google Cloud Platform, bằng cách bấm vào link

Trong trường hợp bạn chưa tạo Project nào. Bấm "Create Project"

Sau đó tại popup, bạn bấm New Project

Sau đó bạn điền tên project trong ô Project Name. Sau đó bấm nut Create để tạo ra project

Sau khi đã có project, bạn sẽ cho phép project này có quyền truy cập vào API Blogger. Bạn có thể bấm vào link này để tạo nhanh

Bấm Next

Sau đó bấm Enable.

Sau khi Enable, bạn cần bấm tạo ra màn hình xác nhận, để tạo bạn bấm vào link hoặc chọn theo menu

Tiếp tục bạn chọn User Type là Extenal.

Sau đó điền các thông tin Google hỏi. Bạn chỉ cần điền các thông tin có đấu (*) là được

Tiếp tục bạn cấp quyền cho Project

Sau khi bấm vào nút Add Or Remove Scope, Gõ Blogger API tại ô Fillter và chọn như hình. Sau đó bấm nút Update

Tại màn hình xác nhận bấm "Save and Continue"

Tại màn hình tiếp theo, bấm "Save And Continue"

Tại bước cuối bạn chỉ cần bấm "Back to Dashboard" là xong 90%

Tại dashboard, bạn bấm

Sau đó xác nhận

Sau khi xác nhận app, bạn bấm vào menu, bạn có thể bấm vào link này cho nhanh

Chọn "Create Credentials" và chọn tiếp "Oauth client ID"

Tại màn hình OAuth client Id, chọn Application Type là Web Application

Sau dó bạn điền như hình.

Name: tùy ý

Authorize redirect URIs: https://aiktp.com/callback/blogger.php

Chú ý cần điền chính xác mục Authorize redirect URIs thì app mới chạy được.

Sau khi bấm nút Create để hoàn tất. Một màn hình sẽ hiện ra. Bạn sẽ copy 2 thông tin này để dán vào AIKTP

Thêm project vào AIKTP

Để thêm project vào AIKTP bạn sử dụng 2 thông tin ở bước trên: client ID và JSON file.

Tại aiktp, bấm vào mục thêm blogger app, hoặc bấm trực tiếp link này

Sau đó bấm nút "Add Blogger App" và điền thông tin Client ID và nội dung trong file JSON vào

Sau khi thêm project vào. Bạn sẽ bấm "Bấm để xác nhận quyền".

Tác vụ này sẽ cho phép Project kết nối với Gmail quản lý các domain trong blogger. Sau khi bấm bạn sẽ thấy 1 thông báo

Bạn xác nhận bằng cách "Select All" và bấm "Continue". Như vậy Project của bạn đã có thể kết nối với Email quản lý blogger.

Sau đó trở lại trang quản lý blogger app bạn có thể load các domain từ blogger vào AIKTP

Chọn các domain bạn muốn thêm vào AIKTP và hoàn tất

Video hướng dẫn

Chú ý

  • Một project blogger có thể đăng vào nhiều blog trong blogger.

  • Nếu bạn chưa tạo domain trong blogger, bạn cần tạo mới tại http://blogger.com

Last updated