WordPress.Com App

Sử dụng WordPress App để cấp quyền tạo và đăng bài lên wordpress.com

Trước khi bắt đầu

Hướng dẫn này sử dụng cho các website sử dụng nền tảng WordPress trực tiếp trên WordPress.Com

Nếu bạn tải wordpress từ wordpress.org và tự cài đặt, bạn nên sử dụng plugin AIKTP và bỏ qua hướng dẫn này

Quy trình thực hiện gồm 2 bước: tạo app và kết nối aiktp với app vừa tạo.

Tạo APP

Để tạo App bạn truy cập vào link https://developer.wordpress.com/apps/

Trong trường hợp bạn chưa tạo tài khoản tại wordpress.com bạn sẽ cần tạo 1 tài khoản

Nếu bạn đã có tài khoản bạn sẽ thấy màn hình sau. Bấm vào nút "Create New Application"

Tiếp tới bạn sẽ điền thông tin APP cần tạo. Gồm có

Name: Đăng bài từ AIKTP

Description: Ứng dụng đăng bài từ AIKTP

Website: https://aiktp.com

Redirect URLS: https://aiktp.com/callback/wordpress.php

Type: Web

Trong đó quan trọng nhất là thông tin Website và Redirect URLS, bạn có thể copy chính xác vào

Sau đó bạn hoàn tất, sẽ nhận được 1 bảng như sau

Trong bảng này bạn chỉ cần chú ý: Client ID và Client Secret. 2 thông tin này sẽ được dùng để điền vào AIKTP

Kết nối AIKTP với APP

Tại AIKTP, bạn bấm vào Wordpress.com hoặc bấm trực tiếp link sau.

Sau đó bạn bấm vào nút "Add WordPress App" và thêm 2 thông tin Client ID và Client Secret ở bước trên vào

Sau khi bấm nút "Add App" màn hình sẽ hiện ra bảng yêu cầu xác nhận quyền

Tại màn hình xác nhận quyền bạn bấm nút "Approve" đồng ý

Sau khi bạn đồng ý hệ thống sẽ chuyển về trang add domain. Bạn bấm vào để Add domain từ WordPress.com vào AIKTP

Chọn những website bạn muốn thêm vào AIKTP, bạn có thể thêm vào nhiều website cùng 1 lúc

Sau khi thêm vào bạn thấy thông báo sau là hoàn tất

Giờ đây bạn đã có thể đăng bài lên các website thuộc wordperss.com bằng aiktp.com

Last updated