Tạo tài khoản

Hướng dẫn tạo tài khoản tại aiktp.com

Tài khoản tại aiktp.com

Lần đầu tiên, nếu bạn truy cập website aiktp.com bạn có thể chuyển ngôn ngữ về ngôn ngữ bản địa của bạn.

Bấm vào menu bên góc phải phía trên, chọn ngôn ngữ: Vietnamese, website sẽ chuyển qua tiếng Việt để bạn thao tác dễ dàng hơn.

Trong lần đầu sử dụng, bạn có thể bấm vào bất cứ nút nào để đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản

Tài khoản đăng ký lần đầu sẽ nhận được 7 ngày dùng thử miễn phí. Chẳng hạn bạn bấm vào nút "Bắt đầu dùng thử miễn phí".

Bạn cần điền email (hoặc bấm nút Đăng nhập bằng Google) để tạo tài khoản và đăng nhập lần đầu.

Trong trường hợp bạn chọn Đăng nhập bằng email, hệ thống sẽ gửi email cho bạn, vui lòng kiểm tra Inbox/Bulk mail để bấm link xác nhận.

Trong trường hợp bạn chọn "Đăng nhập bằng Google" hệ thống sẽ yêu cầu bạn chọn tài khoản Google để đăng nhập. Bạn chọn tài khoản và hoàn thành quá trình đăng nhập

Last updated