Thêm website - Sapo

Hướng dẫn thêm website của nền tảng sapo vào aiktp

Tại màn hình thêm website, chọn Sapo

Tại màn hình AIKTP tiếp theo, bạn cần điền 3 thông tin: Store URL và API Key, API Secret.

Quay trở lại phần quản lý của SAPO

Mục Store URL chính là đường dẫn cửa hàng của bạn. Chú ý chọn URL như hình

Tiếp đến để lấy App Token, bạn quay trở lại SAPO

Bấm vào menu Ứng Dụng, Tại menu Ứng Dụng kéo xuống dưới cùng, bấm vào nút "Ứng Dụng Riêng"

Bấm nút "Tạo Ứng Dụng Riêng"

Điền tên ứng dụng "aiktp" và chọn quyền Đọc Và Ghi cho mục "Nội dung website như bài viết, blogs, bình luận ..."

Sau đó bạn bấm "Lưu"

Sau khi xác nhận ứng dụng riêng, bạn sẽ thấy 2 ô: API Key và API secret

Copy 2 mục API này đán vào mục thêm website của aiktp như hình

Sau đó bạn bấm nút "Verify" để hệ thống xác nhận rồi bấm "Save" để hoàn tất.

Last updated