Image CDN (tebi)

Tebi.io cung cấp miễn phí 25GB - cho phép add custom domain

Chú ý nếu bạn cấu hình sai tính năng này, hệ thống sẽ không thể upload hình ảnh. Vì thế vui lòng xem kỹ hướng dẫn

Tebi cho bạn miễn phí 25GB để lưu trữ hình ảnh, file và có server toàn thế giới. Sau khi đăng ký tài khoản tại tebi.

Để chuẩn bị cho tính năng này bạn cần:

  • Có quyền quản lý domain. Tạo ra được 1 sub domain

  • Bạn cần bật được https cho sub domain này. Nếu bạn dùng cloudflare thì tính năng này có sẵn

  • Tạo 1 tài khoản miễn phí tại tebi.io

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tebi.io

Bấm vào link sau để đăng ký https://tebi.io sau khi đăng ký hoàn tất. Tại trang: https://client.tebi.io/buckets/ bạn sẽ điền bucket name là sub domain của bạn

Bạn sẽ điền sub domain của bạn vào. Ví dụ

  • Domain của bạn là domain.com và bạn muốn chứa hình ảnh vào img01.domain.com

  • Bạn sẽ điền img01.domain.com vào ô Enter Bulket Name

Sau đó bạn bấm qua

Và tạo ra 1 key bằng cách điền tên bucket name vào (img01.domain.com)

Bạn sẽ thấy có thông tin Key Secret Key. Lưu thông tin này lại và trở lại mục quản lý domain của aiktp.com

Tại mục quản lý Website của aiktp.com

Sau khi thêm domain, bạn sẽ thấy mục Image CND tại menu Trang web => Img CDN

Bấm vào nút "Add" để thêm, sau đó bạn chọn Tebi.io

Bạn sẽ điền 3 thông tin từ Tebi vào gồm: Bucket Name, Key và Secret ở trên vào

Sau khi điền vào sẽ trông thế này

Tiếp đến bạn bấm Check & Save để hoàn tất.

Sau khi bạn bấm hệ thống sẽ upload 1 file có tên hello.svg lên bucket của bạn. Bạn cần cấu hình trường Cname trong mục quản lý domain của bạn

Truy cập vào trang quản lý domain của bạn:

  • Chọn trường Type: CNAME

  • Chọn Name: img01 (trùng với tên sub domain)

  • Target: điền s3.tebi.io

Bạn nhớ chọn đám mây màu vàng để có thể kích hoạt https và load nhanh hơn

Sau khi cấu hình xong. Bạn có thể xem thử 1 quay lại editor (nhớ reload lại trang) và upload 1 file và kiểm tra xem file có hiện ra không.

Last updated