Bing Bulk Indexing

Sử dụng để yêu cầu Bing thu thập dữ liệu trang web của bạn ngay lập tức

Tăng tốc độ Bing Index link của bạn trong khoảng 1h - 24h kể từ khi bạn gửi yêu cầu index.

Để thực hiện tính năng Bing Bulk Index và Instance Index bạn cần thực hiện 2 bước: Tạo Index API Key và upload file chứa key vào hosting (hoặc server của bạn), sau đó bạn thêm API Key này vào AIKTP để sử dụng

Truy cập tính năng Bing Bulk Index của AIKTP

TẠO API KEY

Để tạo API Key bạn cần truy cập link Bing Index Now: https://www.bing.com/indexnow

Tại trang web index now, bạn kéo xuống một chút sẽ thấy 1 ô

Trong ví dụ này, đây chính là API KEY: c75553657ce54b7dbdef8e446e9b7efb

Sau khi có API Key. Bạn cần tạo ra 1 file có tên trùng với AKPI Key có phần mở rộng là .txt

Ví dụ: c75553657ce54b7dbdef8e446e9b7efb.txt

Nội dung của file này, cũng chính là cái API Key ở trên.

Bạn có thể bấm vào link để xem ví dụ: c75553657ce54b7dbdef8e446e9b7efb.txt

Sau khi tạo file hoàn tất, bạn cần upload file này vào thư mục gốc của website của bạn, sao cho bạn có thể truy cập dưới dạng

https://[domain]/c75553657ce54b7dbdef8e446e9b7efb.txt

Ví dụ mình upload nó vào domain blogvn.aiktp.com thì sẽ có đường dẫn như sau

Chú ý: bạn phải giữ file này trên server. Không được xóa nó đi nhé

Quy trình này giúp bing xác nhận, bạn là chủ sở hữu API Key. Sau khi hoàn tất bạn có thể dùng tính năng Bing Bulk Index của AIKTP

Thêm API KEY vào AIKTP

Truy cập menu "Bing Bulk Index" hoặc bấm nhanh bằng link https://aiktp.com/vi/do-bing-indexing

Tại màn hình của Bing Bulk Index bạn chọn API KEY để thêm 1 key vào. Bạn có thể bấm nhanh bằng link https://aiktp.com/indexing-bing-api-key

Tại trang quản lý Bing API Key, bạn bấm "Add API KEY" để thêm key vào

Điền API KEY và bấm nút Verify để hệ thống xác nhận. Hoàn tất bạn sẽ thấy API key và domain hiện ra như bên dưới

Sau khi hoàn tất thêm API Key, bạn có thể tiến hành Index. Bạn có thể bấm vào menu Link Urls hoặc bấm nhanh link https://aiktp.com/do-bing-indexing

Chọn website và dán danh sách URL bạn cần Bing Index vào ô. Mỗi lần bạn có thể yêu cầu Index 100 link.

Chú ý:

Bing không có giới hạn cố định số lượng chính xác Index mỗi ngày.

  • Thông thường 1 website mới sẽ có giới hạn: 100 index 1 ngày

  • 1 website 3 tháng tuổi sẽ là: 1.000 index 1 ngày

  • 1 website 1 năm tuổi sẽ có thể là: 10.000 index 1 ngày.

Bạn có thể xem số lượng index giới hạn bằng cách đăng ký Bing Webmaster https://www.bing.com/webmasters/ và bấm vào menu URL Submission

Bạn cũng có thể yêu cầu Bing tăng số lượng giới hạn Index mỗi ngày, bằng cách liên hệ với Bing Webmaster.

Một số lỗi thường gặp

Lỗi "Unprocessable Entity"

Thông báo lỗi này như sau "In case of URLs don’t belong to the host or the key is not matching the schema in the protocol"

Mô tả lỗi: không tìm thấy file chưa API key trong server (website) của bạn

Cách giải quyết: bạn phải upload file chứa API key lên và giữ đường dẫn file này hoạt động

Lỗi "Bad request"

Thông báo lỗi "Invalid format".

Mô tả: khi bạn muốn index domain "domain.com" nhưng các link lại không thuộc domain này. Ví dụ "domaina.com", "domain-b.com"

Cách giải quyết: kiểm tra các link bạn cung cấp, đảm bảo trùng domain

Lỗi "Forbidden"

Thông báo lỗi "In case of key not valid (e.g. key not found, file found but key not in the file)"

Mô tả: lỗi này có thể do file chứa API key bị lỗi, không truy cập được hoặc không đọc được thông tin.

Cách giải quyết: bạn kiểm tra xem server có cấm truy cập vào file key.txt không nha

Lỗi "Too Many Requests"

Thông báo lỗi "Too Many Requests (potential Spam)"

Mô tả: bing sẽ giới hạn số request theo domain trong 1 ngày, bạn request quá nhiều sẽ gặp lỗi này

Cách giải quyết: bạn chờ 24 giờ rồi request lại là được

Last updated